Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op 11 maart werd in Champ'Aubert een voordracht verzorgd door Liesbeth Hörmann (Cretio) en Nienke van Doorn (Adviespraktijk Familierecht). Onderwerp: “Leven & Nalaten”. Onderwerpen waarvan je denkt dat het eenieder aangaat en verwacht je een grote opkomst. Dat bleek echter tegen te vallen. Voor de aanwezigen werd wel duidelijk dat er heel wat komt kijken en veel meer dan menigeen dacht te weten. Al met al zeer nuttig. De presentatie, alsook enige brochures zijn op de regiowebsite te raadplegen (Archief 2014). Daarbij mist natuurlijk de interactie tussen gehoor en presentatoren en die was er zeer nadrukkelijk.