Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 8 april was DB-lid Willem van den Boom bij ons te gast. Willem is naast DB-lid ook lid van de VPC (pensioencommissie) en de deelnemersraad van het pensioenfonds. Ook onderhoudt hij contacten met de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden).

Tijdens zijn presentatie ging hij uitgebreid in op de structuur binnen pensioenland, de diverse organisaties, overheid, etc. Daarnaast natuurlijk ook over de ontwikkelingen die er in het verleden zijn geweest, maar vooral dat wat ons nog te wachten staat. Een wetsvoorstel is recent naar de Raad van State gestuurd. De inhoud daarvan is vooralsnog bniet openbaar gemaakt en het is dus gissen wat er in staat. Ook de situatie binnen het eigen pensioenfonds kwam uitgebreid aan de orde. Al met al een zeer interessante middag voor de aanwezigen. Dat waren er echter toch wat tegenvallend weinig.

WvdBGehoor