Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 13 mei werd een bezoek aan Amersfoort gebracht. Na ontvangst met koffie/thee en gebak nam de groep (22 personen) plaats in één van de boten, waarna door de grachten van Amersfoort werd koersgezet, waarbij op de belangrijkste punten door de gids uitgebreid werd stilgestaan bij de geschiedenis van Amersfoort. Dan pas dringt het door dat Amersfoort al in de vroege Middeleeuwen een belangrijk plaats innam. Na de lunch werd nu te voet een rondgang gemaakt. Dat geeft qua beeld een ander perspectief dat op de eerder opgedane indrukken een goede aanvulling gaf. Daar de zon intussen vol was gaan schijnen werd het bezoek door velen afgerond met een drankje op een terrasje.

 Het Sticht 01Het Sticht 02