Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 11 november gaf de heer Arjan van Assen van de firma Philipse & Co een voordracht over ‘Beleggen in bijzondere tijden’. Hij ging daarbij in op de actuele situatie met de zeer lage rente, waardoor je als je rendement wil maken wel moet beleggen. Maar daar zitten natuurlijk de nodige voetangels en klemmen aan. Daar ging hij uitgebeid op in. Daaruit is geen advies te destilleren en dat was ook niet de bedoeling. Het leverde wel een levendige discussie op tussen presentator en de aanwezigen.