Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 13 januari vond onze eerste activiteit van 2015 plaats, de nieuwjaarsbijeenkomst.  In onze stamlocatie Champ’Aubert te Driebergen kwam een 30-tal regioleden en partners bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Een wat tegenvallende opkomst, maar evenals vorig jaar waren er gelukkig weer de nodige nieuwe gezichten waar te nemen. Onder het genot van een drankje en een hapje werden weer de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden met elkaar gedeeld. Na een korte toespraak van onze voorzitter Jac Eekhof werd op het nieuwe jaar getoast. Al met al toch weer een goed begin van het nieuwe verenigingsjaar.

Sticht nj 01Sticht nj 02