Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op 10 maart 2015 werd in Champ’Aubert een voordracht gegeven door Ewald Breunesse met als onderwerp Energie transities. De 28 toehoorders werd, aan de hand van de Shell scenario’s, een toekomst beeld geschetst van de ontwikkeling van energieconsumpties, wereldwijd als ook in Nederland. Duidelijk werd, dat de richting, waarin deze ontwikkelingen gaan nog niet uitgekristalliseerd is en ook per regio sterk kan verschillen. Ook Shell ontwikkelt, aan de hand van zich voltrekkende veranderingen, ideeën, hoe zich verder te positioneren en waar de toekomstige bedrijfskansen zullen liggen. Het was jammer, dat door tijdgebrek de presentatie wat moest worden ingekort. Het onderwerp en de presentator deden ons verlangen naar nog meer interessante informatie.

Ewald