Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdagmiddag 14 april stond in Champ’Aubert een voordracht over het Mauritshuis en Shell op het programma. Deze presentatie werd verzorgd door Bob van Wingerden, een voormalig Shell collega, die na zijn pensionering zich heeft bezig gehouden met de technische aspecten met betrekking tot restauratie van schilderijen in het Mauritshuis. Zevenentwintig toehoorders luisterden geboeid naar de door Bob met veel enthousiasme gebrachte uiteenzettingen.
Shell is hoofdsponsor en technisch partner van het Mauritshuis. Tijdens de presentatie zette Bob uiteen wat de achtergrond en de inhoud van het technisch partnerschap omvat. Hij vertelde over aanpak en doelstellingen en legde op begrijpelijke wijze uit welke  technieken worden toegepast. Aan de hand van veel beelden werden de uitdagingen bij de restauratie van het Pellegrini ensemble in de Gouden Zaal aanschouwelijk gemaakt. Ook werden de resultaten, die geboekt zijn, samengevat. In aansluiting hierop werden nog een aantal schilderijen van Jan Steen getoond, waarbij onderzoek gedaan wordt om meer te weten te komen over zijn ontwikkeling als schilder, datering van zijn schilderijen en de relatie tot zijn tijdgenoten.

Wingerden