Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Terugblik Excursie Waterloopbos

Op 8 september verzamelden zich 21 liefhebbers voor een excursie naar het Waterloopbos. Vooraf werd de koffie genoten in het restaurant van museum Schokland. In het Waterloopbos, dat nu onder beheer van Natuurmonumenten staat, werd een wandeling van 1½ uur gemaakt door mooie, zich steeds verder ontwikkelende natuur en langs restanten van oude waterloopkundige proefopstellingen. Het geheel heeft zich ontwikkeld tot een bos met vennen en beekjes. Terug bij museum Schokland kwam, na een heerlijke broodjeslunch, nog de geschiedenis van het eilandje Schokland aan de orde. Door middel van een film en een tentoonstelling van vele bodemvondsten werd onze kennis van dit stukje Zuiderzee historie flink bijgespijkerd.

VN 11 12 2015 RN Het Sticht Waterloopbos 1

VN 11 12 2015 RN Het Sticht Waterloopbos 2