Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 12 januari vond onze eerste activiteit van 2016 plaats, de nieuwjaarsbijeenkomst. In onze stamlocatie Champ’Aubert te Driebergen kwamen ruim 30 regioleden en partners bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Een goede opkomst en evenals vorige jaren waren er gelukkig weer een aantal nieuwe gezichten waar te nemen. Onder het genot van een drankje ( de bitterballen komen volgend jaar weer terug) werden de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden met elkaar gedeeld. Na een korte toespraak van onze vicevoorzitter George Reman werd op het nieuwe jaar getoast. Al met al weer een goed begin van het nieuwe verenigingsjaar.

Het Sticht VN3 2016 Nieuwjaarsbijeenkomst 1Het Sticht VN3 2016 Nieuwjaarsbijeenkomst Vice voorzitter George Reman

Meer foto's