Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Dinsdagmiddag 8 maart gaf Rob Louwe (voormalig Shell arts) een lezing over de eerste en tegelijk de laatste reis van het VOC schip "Batavia". Een dertigtal belangstellende leden luisterden geboeid naar dit interessante, maar soms ook schokkende verhaal.

Het eerste deel van de lezing betrof de reis van het nieuw gebouwde VOC-schip "Batavia", dat op weg naar Nederlands Indië in 1629 verging voor de kust van West-Australië. Aan de hand van geschriften is bekend gebleven, hoe de schipbreukelingen hebben moeten en kunnen overleven . Een klein aantal schipbreukelingen zag kans met een sloep Indië te bereiken en hulp te halen. Intussen braken onder de achtergebleven schipbreukelingen muiterij en twisten uit, veelal uitmondend in moordpartijen. Toen de hulp vanuit Batavia arriveerde werd nabij de plaats van de schipbreuk eerst een volledige rechtbank opgezet en werden vonnissen voltrokken.

Het tweede deel van de lezing betrof het vinden van het wrak van de Batavia in 1963 en de gevolgen hiervan in en voor West-Australië. Dit gebied heeft met de vondst van het wrak en alles wat bewaard gebleven is een stuk geschiedenis zichtbaar gekregen.

Na afloop van zijn lezing werd Rob door Jac Eekhof, namens de aanwezige leden, bedankt voor de interessante en uitvoerig gedocumenteerde presentatie.

Het Sticht VN5 2016 Veel belangstellende leden in afwachting van de lezing Rob LouweHet Sticht VN5 2016 Rob Louwe in gesprek met 2 geinteresseerden

Het Sticht VN5 2016 Voorzitter Jac Eekhof dankt Rob Louwe