Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 12 april kwamen 28 toehoorders af op de lezing van Kees de Groot, getiteld “Klimaatverandering en hoe er mee om te gaan”. Kees de Groot heeft uitgebreid studie gemaakt van de vele rapporten, die samen de onderbouwing vormen van het concept van “Global Warming veroorzaakt door menselijk toedoen”. Aan de hand van een aantal kritische analyses van de door het IPCC gebruikte informatie liet Kees zien, dat naar zijn mening ook geheel andere conclusies kunnen worden getrokken. Daarbij refereerde hij ook diverse keren naar de visie van Salomon Kroonenberg, onder andere vastgelegd in dienst boek “De menselijke maat”.

In zijn dankwoord namens de geboeid toehorende aanwezigen gaf Jac Eekhof aan verrast te zijn door de totaal andere kijk op klimaat verandering en nog te worstelen met hoe dit te plaatsen binnen de huidige benadering van ”Global Warming”.
Het Sticht VN6 2016 Kees de Groot geeft uitlegHet Sticht VN6 2016 Grote interesse voor lezing Kees de Groot

Het Stiicht VN6 2016 Kees de Groot ontvangt teken vann dank van Jac Eekhof

Meer foto's: Foto's lezing Kees de Groot