Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Twintig trouwe leden hadden de tropische hitte getrotseerd en waren naar fort Vechten gekomen. Na eerst uitgebreid van koffie en gebak te hebben genoten werd de rondleiding onder leiding van een kundige gids van Staatsbosbeheer aangevangen. Het omstreeks 1870 gebouwde fort (deel van de nieuwe Hollandse Waterlinie) beslaat een groot oppervlak met diverse, in die tijd bomvrije ruimtes (welke ook nog een heerlijk koel waren). Volgend op een duidelijke uiteenzetting over de gedachtegang achter de waterlinie en de opzet en vormgeving van het fort, werd nog stil gestaan bij de plaats van het fort tijdens de Duitse inval aan het begin van de tweede Wereldoorlog. Na de rondleiding was er nog tijd voor een kort bezoek aan het museum in het fort, waarna bij de Wapen van Bunnik nog een heerlijke broodjesmaaltijd werd genuttigd.

Het Sticht 11 12 2016 Fort Vechten 1

 Meer foto's