Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

In het inmiddels voor de meesten van ons bekende restaurant Robert waren dit jaar 35 Voeks leden samen gekomen voor een gezellig kerstdiner. Onder het genot van een welkomstdrankje werden oude contacten aangehaald en nieuwe gemaakt. Peter Meijer trad op als ceremoniemeester. Het menu was uitstekend en passend bij het seizoen. Tussen de gangen door werden gedichten voorgedragen door Ernie van der Kooi en Trudy Fijn van Draat, terwijl tot slot, ook al weer traditiegetrouw, Henk Fijn van Draat de aanwezigen met zijn toespraak nog wat ter overdenking meegaf. Ook werd een speciaal dankwoord uitgesproken richting Evert Pater, die niet aanwezig kon zijn, maar wel het Kerstdiner had georganiseerd. De zeer geslaagde bijeenkomst werd afgesloten met koffie en een “petit grand dessert”.

Het Sticht 19 12 2016 Kerstdiner gedachtenwisselingen tijdens het apperitief

Het Sticht 19 12 2016 Kerstdiner Henk Fijn van Draat tijdens zijn toespraakHet Sticht 19 12 2016 Kerstdiner Ernie vd Kooi draagt een gedicht voormeer foto's