Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Geboeid luisterden veertig leden ruim twee uur naar een voordracht van Ton Sluman over het Pearl project in Qatar. Het was een indrukwekkend exposé over diverse aspecten van “project management”, het veiligheidsbeleid en ook de vele uitdagingen en grootse oplossingen op facilitair gebied.Na afloop werd Ton door de toehoorders bedankt met een ferm applaus en door de voorzitter met een fles wijn.

IMG 0022IMG 0005

Meer foto's

Op dinsdag 9 januari kwamen 41 regioleden en partners naar Champ’Aubert naar de nieuwjaarsbijeenkomst. Een mooie opkomst met gelukkig ook weer een aantal nieuwe leden. Na een korte toespraak van voorzitter Jac Eekhof, waarbij ook de in 2017 overleden leden werden herdacht, werd een toast uitgebracht op het nieuwe verenigingsjaar.

2018 Nieuwjaar 12018 Nieuwjaar 2

Meer foto's

Drieënveertig Voeks leden waren naar restaurant Robert gekomen voor het zeer geanimeerd verlopen Kerstdiner. Evert Pater had een weldoordachte tafelschikking geregeld, terwijl Trudy en Henk Fijn van Draat en Jac Eekhof zorgden voor de entr’actes tussen de gangen. Al met al een gezellige en heerlijke avond, waarbij weer contacten werden gelegd of hernieuwd.

Het Sticht VN2 2018 Kerstdiner AperitiefHet Sticht VN2 2018 Kerstdiner

Meer foto's

Op dinsdag 14 november gaf Juanita Wijnands een lezing over Cultuur, Cultuurverschillen en Diversiteit bij Shell door de jaren heen.

Vijfentwintig toehoorders luisterden geboeid naar deze presentatie waarin, aan de hand van diverse voorbeelden, werd duidelijk gemaakt, dat Shell er door de jaren heen in is geslaagd een herkenbare cultuur te ontwikkelen en te handhaven en op een zeer goede manier met de vele cultuurverschillen tussen de diverse landen heeft weten om te gaan. Na afloop van de voordracht bracht voorzitter Jac Eekhof namens alle aanwezigen onze dank over met het overhandigen van een mooi boeket.

 

Het Sticht VN1 01 2018 Cultuurverschillen Evert Pater met Juanita en Erik WijnandsHet Sticht VN1 01 2018 ultuurverschillen Juanita ontvangt bloemen van Jac

 

Meer foto's

Achttien geïnteresseerde leden hadden de weg gevonden naar stadshotel- restaurant Van Rossum in Woerden (het voormalig Arsenaal). In dit   prachtige, in oude stijl gerestaureerde gebouw werd koffie gedronken, alvorens onder leiding van een gids van het Gilde aan de wandeling te beginnen. Het middeleeuwse centrum van Woerden is gebouwd op de plaats, waar zich ooit een oude Romeins Castellum bevond. De wandeling ging langs een aantal historische plekken en gebouwen. Door de gegeven uitleg kwamen diverse historische feiten weer tot leven. Na de lunch bij Van Rossum ging een ieder weer huiswaarts, verrijkt met weer wat extra kennis van de rijke historie van onze regio.

(voor verdere informatie over Woerden kan o.a. verwezen worden naar het bijgevoegde PDF document: cultuurhistorische analyse en waardering singel woerden

 foto's van de rondleiding

Op dinsdag 12 september de eerste activiteit na de vakantie: Varen op de Nieuwkoopse Plassen. Na de ontvangst met koffie/thee en gebak werd aan boord gegaan van de boot. Dit keer een volle bak met 30 deelnemers. Tijdens de vaart, onder gunstige weersomstandigheden, werden we ingelicht over het ontstaan van de plassen door veenafgraving en het in stand houden van dit natuurgebied door gidsen van Natuurmonumenten. Na de ruim 2 uur durende vaart werd afgesloten met een uitgebreide lunch in restaurant Tijsterman. Al met al weer een plezierig samenzijn.

Nieuwkoop 1Nieuwkoop 2

meer foto's