Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 14 februari mochten wij ons verheugen op een goede opkomst bij de lezing door Tom Reijers onder de titel van wonderolie tot schaliegas, olie/gaswinning in Nederlands-Indië en Nederland. Voor de pauze kwam de vroege geschiedenis, met name in het toenmalige Nederlands-Indië aan de orde. Hoewel veel aanwezigen voor hun gevoel wel wat van de Shell geschiedenis weten kwamen er toch opmerkelijk veel nieuwe wetenswaardigheden aan het licht. Datzelfde gold ook voor de winningsgeschiedenis van Shell / NAM in Nederland.

De 31 belangstellende toehoorders beloonden Tom aan het einde van zijn presentatie met een dankbaar applaus.

Het Sticht 14 02 2017 3

Het Sticht 14 02 2017 Tom Reijers vertelt over de geologie van West Nederland

Meer foto's

Op dinsdag 10 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. In onze vast locatie Champ’Aubert te Driebergen kwamen 32 regioleden en partners bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Een goede opkomst en gelukkig waren daaronder ook een aantal nieuwe leden. Onder het genot van een drankje en bitterballen werden de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden uitgewisseld. Na een korte toespraak van onze voorzitter Jac Eekhof, waarbij ook de in 2016 overleden leden werden herdacht,werd op het nieuwe jaar getoast. Een goed begin van het nieuwe verenigingsjaar.

Het Sticht 10 01 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst 1Het Sticht 10 01 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst Voorzitter Jac Eekhof

Het Sticht 10 01 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst geanimeerd gesprek

Meer foto's nieuwjaarbijeenkomst

In het inmiddels voor de meesten van ons bekende restaurant Robert waren dit jaar 35 Voeks leden samen gekomen voor een gezellig kerstdiner. Onder het genot van een welkomstdrankje werden oude contacten aangehaald en nieuwe gemaakt. Peter Meijer trad op als ceremoniemeester. Het menu was uitstekend en passend bij het seizoen. Tussen de gangen door werden gedichten voorgedragen door Ernie van der Kooi en Trudy Fijn van Draat, terwijl tot slot, ook al weer traditiegetrouw, Henk Fijn van Draat de aanwezigen met zijn toespraak nog wat ter overdenking meegaf. Ook werd een speciaal dankwoord uitgesproken richting Evert Pater, die niet aanwezig kon zijn, maar wel het Kerstdiner had georganiseerd. De zeer geslaagde bijeenkomst werd afgesloten met koffie en een “petit grand dessert”.

Het Sticht 19 12 2016 Kerstdiner gedachtenwisselingen tijdens het apperitief

Het Sticht 19 12 2016 Kerstdiner Henk Fijn van Draat tijdens zijn toespraakHet Sticht 19 12 2016 Kerstdiner Ernie vd Kooi draagt een gedicht voormeer foto's

Dertig geïnteresseerde toehoorders kregen van Rob Walrecht een op to date blik op ons zonnestelsel, wat voor velen een openbaring was. De verhouding van de massa’s van de hemellichamen, de dimensies, de enorme leegte, de vormingsgeschiedenis, het passeerde allemaal de revue. De meest recente informatie, met veel fotomateriaal van satelliet missies naar de buitenste gebieden van ons zonnestelsel ( dwergplaneten Pluto en Ceres) werd gepresenteerd. Verrassend was de zich recent ontwikkelende hypothese, dat er nog een negende planeet moet zijn waarnaar nu intensief wordt gezocht. Overladen met informatie bleef voor velen het gevoel, dat veel zaken betreffende het heelal ons begrip en voorstellingsvermogen ver te boven gaan.

Het Sticht 08 11 2016 Lezing Rob Walrecht Het ZonnestelselMeer foto's

Dinsdag 11 oktober werd een bezoek gebracht aan het Utrechtse “DOMunder”. Aangezien de ondergrondse tentoonstellingsruimte beperkt is, was het aantal bezoekers gelimiteerd tot twintig. Hierdoor moesten een aantal belangstellende leden teleur gesteld worden en had evenementen coördinator Evert Pater zelfs zeer genereus zijn plek in de groep opgeofferd.

Na de koffie met gebak bij stadskasteel Oudaen werd eerst het bezoekerscentrum van DOMunder bezocht. Hier nam onze gids, Frank Kaiser, ons aan de hand van een serie plattegronden in sneltreinvaart door de geschiedenis van wat nu het hart van Utrecht is. Ook werd uit de doeken gedaan welke ontwikkelingen de wetenschap der archeologie in de laatste 100 jaar heeft doorgemaakt. Vervolgens werden we door de ondergrondse tentoonstellingsruimte, bestaande uit 2 opgravingssleuven, geleid en konden met eigen ogen 2000 jaar geschiedenis in de vier meter diepe hoge wanden aanschouwen.

De dag werd afgesloten met een lunch bij Oudaen.

Het Sticht 11 10 2016 Gereed om naar DOMunder te gaan

Meer foto's

Twintig trouwe leden hadden de tropische hitte getrotseerd en waren naar fort Vechten gekomen. Na eerst uitgebreid van koffie en gebak te hebben genoten werd de rondleiding onder leiding van een kundige gids van Staatsbosbeheer aangevangen. Het omstreeks 1870 gebouwde fort (deel van de nieuwe Hollandse Waterlinie) beslaat een groot oppervlak met diverse, in die tijd bomvrije ruimtes (welke ook nog een heerlijk koel waren). Volgend op een duidelijke uiteenzetting over de gedachtegang achter de waterlinie en de opzet en vormgeving van het fort, werd nog stil gestaan bij de plaats van het fort tijdens de Duitse inval aan het begin van de tweede Wereldoorlog. Na de rondleiding was er nog tijd voor een kort bezoek aan het museum in het fort, waarna bij de Wapen van Bunnik nog een heerlijke broodjesmaaltijd werd genuttigd.

Het Sticht 11 12 2016 Fort Vechten 1

 Meer foto's