Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 11 november gaf de heer Arjan van Assen van de firma Philipse & Co een voordracht over ‘Beleggen in bijzondere tijden’. Hij ging daarbij in op de actuele situatie met de zeer lage rente, waardoor je als je rendement wil maken wel moet beleggen. Maar daar zitten natuurlijk de nodige voetangels en klemmen aan. Daar ging hij uitgebeid op in. Daaruit is geen advies te destilleren en dat was ook niet de bedoeling. Het leverde wel een levendige discussie op tussen presentator en de aanwezigen.

Op dinsdag 14 oktober werd een bezoek gebracht aan het Paleis op de Dam. Na de koffie/thee in het grand café De Roode Leeuw togen we naar de Dam om te constateren dat het Paleis verscholen ging achter een grootscheepse kermis. Na alle nodige plichtplegingen te hebben afgewerkt om toegang te krijgen, kon ieder zijn weegs gaan met behulp van de uitstekende (gratis) audio presentatie. Na de rondgang door het indrukwekkende gebouw terug naar de Roode Leeuw, alwaar onder het genot van een uitmuntende lunch, nog langdurig werd nagepraat. Voor de 30 deelnemers weer een wel bestede dag!

Onze eerste activiteit na de zomerstop op dinsdag 9 september betrof een bezoek aan het Slot Zuylen. Na de koffie/thee in het omgebouwde voormalige koetshuis volgde voor de 23 deelnemers een uitgebreide rondleiding door het slot, waarbij uiteraard veel aandacht werd besteed aan de bekendste bewoner ervan: Belle van Zuylen die er geboren is en tijdens haar jeugd de verbouwing van het slot meemaakte tot het ons thans bekende gebouw. Het uitstapje werd besloten met een voortreffelijke lunch in het nabij gelegen restaurant Belle.

 P1010668P1010692

Op donderdag 25 juli had Ewout van der Kuip weer een prachtige wandeling uitgezet.
Ondanks het schitterende weer waren naast Ewout slechts 3 personen aan de start bij het NS station in Rhenen verschenen, t.w. onze secretaris George en een fanatiek wandelechtpaar uit Leerdam. Degenen die het hebben laten afweten hebben heel wat gemist. De route ging over de Rijndijk naar het veer bij Opheusden.
Na een lange koffiestop op het terras van het Veerhuis met de pont naar de Blauwe Kamer.
Hier een korte rondwandeling en met een mooi uitzicht vanuit de vogelkijkhut.
Daarna over de dijk terug naar Rhenen en onder langs de Grebbeberg via het fietspad naar het station terug. Gezien de teleurstellende opkomst is besloten om geen verdere wandelingen meer te organiseren. Jammer dat er voor zo’n goed initiatief zo weinig belangstelling is. Rest dan alleen nog dank aan Ewout voor zijn inspanningen om binnen onze regio een wandelclubje van de grond te krijgen!

Op dinsdag 10 juni verzamelden 40 leden en partners zich bij het bezoekerscentrum van natuurpark De Veluwezoom. Na de ontvangst met koffie/thee met gebak splitste de groep zich in tweeën. De sportievelingen gingen onder begeleiding van de gids een wandeling in het park maken; de ‘thuisblijvers’ kregen voorlichting over het park middels een film.  Ter afsluiting werd hier de lunch gebruikt, waarna koers werd gezet naar museum Bronbeek te Arnhem. Hier werden we rondgeleid en kregen uitgebreid uitleg over onze geschiedenis in het voormalige Indië. De dag werd tenslotte afgesloten met een Indische rijsttafel. Al met al een voortreffelijke viering van dit lustrum.

Het Sticht 10 juni 01 Het Sticht 10 juni 02

Op dinsdag 13 mei werd een bezoek aan Amersfoort gebracht. Na ontvangst met koffie/thee en gebak nam de groep (22 personen) plaats in één van de boten, waarna door de grachten van Amersfoort werd koersgezet, waarbij op de belangrijkste punten door de gids uitgebreid werd stilgestaan bij de geschiedenis van Amersfoort. Dan pas dringt het door dat Amersfoort al in de vroege Middeleeuwen een belangrijk plaats innam. Na de lunch werd nu te voet een rondgang gemaakt. Dat geeft qua beeld een ander perspectief dat op de eerder opgedane indrukken een goede aanvulling gaf. Daar de zon intussen vol was gaan schijnen werd het bezoek door velen afgerond met een drankje op een terrasje.

Lees meer...