Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op donderdag 25 juli had Ewout van der Kuip weer een prachtige wandeling uitgezet.
Ondanks het schitterende weer waren naast Ewout slechts 3 personen aan de start bij het NS station in Rhenen verschenen, t.w. onze secretaris George en een fanatiek wandelechtpaar uit Leerdam. Degenen die het hebben laten afweten hebben heel wat gemist. De route ging over de Rijndijk naar het veer bij Opheusden.
Na een lange koffiestop op het terras van het Veerhuis met de pont naar de Blauwe Kamer.
Hier een korte rondwandeling en met een mooi uitzicht vanuit de vogelkijkhut.
Daarna over de dijk terug naar Rhenen en onder langs de Grebbeberg via het fietspad naar het station terug. Gezien de teleurstellende opkomst is besloten om geen verdere wandelingen meer te organiseren. Jammer dat er voor zo’n goed initiatief zo weinig belangstelling is. Rest dan alleen nog dank aan Ewout voor zijn inspanningen om binnen onze regio een wandelclubje van de grond te krijgen!

Op dinsdag 10 juni verzamelden 40 leden en partners zich bij het bezoekerscentrum van natuurpark De Veluwezoom. Na de ontvangst met koffie/thee met gebak splitste de groep zich in tweeën. De sportievelingen gingen onder begeleiding van de gids een wandeling in het park maken; de ‘thuisblijvers’ kregen voorlichting over het park middels een film.  Ter afsluiting werd hier de lunch gebruikt, waarna koers werd gezet naar museum Bronbeek te Arnhem. Hier werden we rondgeleid en kregen uitgebreid uitleg over onze geschiedenis in het voormalige Indië. De dag werd tenslotte afgesloten met een Indische rijsttafel. Al met al een voortreffelijke viering van dit lustrum.

Het Sticht 10 juni 01 Het Sticht 10 juni 02

Op dinsdag 13 mei werd een bezoek aan Amersfoort gebracht. Na ontvangst met koffie/thee en gebak nam de groep (22 personen) plaats in één van de boten, waarna door de grachten van Amersfoort werd koersgezet, waarbij op de belangrijkste punten door de gids uitgebreid werd stilgestaan bij de geschiedenis van Amersfoort. Dan pas dringt het door dat Amersfoort al in de vroege Middeleeuwen een belangrijk plaats innam. Na de lunch werd nu te voet een rondgang gemaakt. Dat geeft qua beeld een ander perspectief dat op de eerder opgedane indrukken een goede aanvulling gaf. Daar de zon intussen vol was gaan schijnen werd het bezoek door velen afgerond met een drankje op een terrasje.

Lees meer...

Op dinsdag 8 april was DB-lid Willem van den Boom bij ons te gast. Willem is naast DB-lid ook lid van de VPC (pensioencommissie) en de deelnemersraad van het pensioenfonds. Ook onderhoudt hij contacten met de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden).

Lees meer...

Op 26 maart was het dan zo ver. De eerste aanzet tot vormen van een wandelclub. Geen idee hoeveel mensen er op af zouden komen. Dat viel uiteindelijk niet tegen voor een eerste begin. 8 regiogenoten verzamelden zich op het afgesproken tijdstip bij restaurant De Stapelbakker van Mariënwaerdt. Na de koffie leidde Ewout van der Kuip ons rond over het uitgestrekte en weidse gebied. Daarbij waren de weergoden ons ook goed gezind, zodat we na twee uur wandelen konden terugkijken op een geslaagde start. De volgende wandeling werd daarop ter plekke al gepland.
Die volgende wandeling is op donderdag 22 mei 2014, Waardenburgse en Neerijnense uiterwaarden en kasteel park. Voor details zie de homepage.

Het Sticht Wandelen

Op 11 maart werd in Champ'Aubert een voordracht verzorgd door Liesbeth Hörmann (Cretio) en Nienke van Doorn (Adviespraktijk Familierecht). Onderwerp: “Leven & Nalaten”. Onderwerpen waarvan je denkt dat het eenieder aangaat en verwacht je een grote opkomst. Dat bleek echter tegen te vallen. Voor de aanwezigen werd wel duidelijk dat er heel wat komt kijken en veel meer dan menigeen dacht te weten. Al met al zeer nuttig. De presentatie, alsook enige brochures zijn op de regiowebsite te raadplegen (Archief 2014). Daarbij mist natuurlijk de interactie tussen gehoor en presentatoren en die was er zeer nadrukkelijk.