Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 12 november waren we weer bijeen in onze stamlocatie Champ’Aubert te Driebergen. Dit keer voor een presentatie van Henny van der Wilt over “De Flora en de Fauna van het Vechtplassengebied”. Henny, geboren en getogen in dit gebied, sprak met veel passie over deze regio aan de hand van prachtige foto’s. De toehoorders kregen daardoor een goede indruk van dit prachtige gebied in onze regio. Bijgaand een foto van de webbeheerder gemaakt in deze streek.

Tienhoven

Op dinsdag 8 oktober werd een bezoek gebracht aan het vernieuwde Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Na ontvangst met koffie/thee werden we in twee groepen rondgeleid langs de topstukken van het museum, waarbij ook werd ingegaan op de historie van het gebouw dat stamt uit de VOC-tijd. Na de lunch kon ieder nog op eigen gelegenheid ronddolen in het museum. Dat is niet zo moeilijk, want de collectie is zo groot dat je er dagen in kan rond brengen.

Scheepvaartmuseum

Onze eerste activiteit na de zomerstop betrof een bezoek aan het, na langdurige restauratie, vorig jaar heropende Kasteel Amerongen. Na de gebruikelijke ontvangst met koffie/thee kregen we een introductie over de lange geschiedenis van het kasteel, waarna een uitgebreide rondleiding volgde onder begeleiding van een zeer enthousiaste gids. Daardoor nam deze trip meer tijd in beslag dan normaal, maar dat vonden de deelnemers niet erg. Na de lunch kon men nog ronddolen in het prachtige park dat het kasteel omringt. Een geslaagd bezoek aan een prachtig erfstuk.

Amerongen

Op dinsdag 11 juni werd een bezoek gebracht aan het Muiderslot. Na de ontvangst werden we rondgeleid door de vertrekken die in de Gouden Eeuw een belangrijke plaats innamen met als hoofdpersoon de schrijver P.C. Hooft.
Na de lunch was het de beurt aan ons regiolid Nannette, die ons door door de tuinen van het slot, de Warmoeshof en de Kruidhof, dirigeerde en daarbij uitgebreid over de gang van zaken vertelde.  Na een wandeling rond het slot kon een ieder nog op eigen gelegenheid enkele andere delen van het slot bekijken. Mede door het prachtige weer een zeer geslaagde dag.

Muiderslot 1

Klik op de foto voor meer.