Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 12 juni verzamelden 21 leden en partners zich in restaurant De Jonge Haan in Hilversum gelegen naast hede voormalige AVRO-studio. Na de koffie/thee met gebak werd de korte wandeling naar hetRaadhuis ondernomen. Daar werden wij ontvangen dooronze gids, waarna we het gebouw binnen gingen. Het Raadhuis van Hilversum is één van beroemste gebouwen in Nederland. Architect was Willem Marinus Dudok, directeur Publieke Werken in Hilversum. Tijdens de rondleiding werd uitvoerig stilgestaan bij de betrokkenheid van Dudok, die zich tot in de kleinste details van het gebouw, opgetrokken met speciaal voor dit gebakken stenen. Ter afsluiting werd de toren beklommen, met een fascinerend uitzicht over Hilversum.

Vervolgens de wandeling terug naar  De Jonge Haan, waar deze activiteit werd afgesloten met een goed verzorgde lunch.

 

H sum 1H sum 2

H sum 3

 

Meer foto's

 

 

 

Tweeënveertig leden en overige belangstellenden luisterden op 10 april geboeid naar Herman de Jongste, die een zeer begrijpelijke en onderhoudende uiteenzetting gaf over diverse vormen van Cybercrime.
Herman wees een ieder op een aantal acties ter preventie, welke in voorkomende gevallen veel narigheid kan voorkomen. Begeleid door een enthousiast applaus bood voorzitter Jac Eekhof aan Herman een attentie aan als dank voor het interessante betoog.

IMG 0028
Meer foto's

Geboeid luisterden veertig leden ruim twee uur naar een voordracht van Ton Sluman over het Pearl project in Qatar. Het was een indrukwekkend exposé over diverse aspecten van “project management”, het veiligheidsbeleid en ook de vele uitdagingen en grootse oplossingen op facilitair gebied.Na afloop werd Ton door de toehoorders bedankt met een ferm applaus en door de voorzitter met een fles wijn.

IMG 0022IMG 0005

Meer foto's

Op dinsdag 9 januari kwamen 41 regioleden en partners naar Champ’Aubert naar de nieuwjaarsbijeenkomst. Een mooie opkomst met gelukkig ook weer een aantal nieuwe leden. Na een korte toespraak van voorzitter Jac Eekhof, waarbij ook de in 2017 overleden leden werden herdacht, werd een toast uitgebracht op het nieuwe verenigingsjaar.

2018 Nieuwjaar 12018 Nieuwjaar 2

Meer foto's

Drieënveertig Voeks leden waren naar restaurant Robert gekomen voor het zeer geanimeerd verlopen Kerstdiner. Evert Pater had een weldoordachte tafelschikking geregeld, terwijl Trudy en Henk Fijn van Draat en Jac Eekhof zorgden voor de entr’actes tussen de gangen. Al met al een gezellige en heerlijke avond, waarbij weer contacten werden gelegd of hernieuwd.

Het Sticht VN2 2018 Kerstdiner AperitiefHet Sticht VN2 2018 Kerstdiner

Meer foto's

Op dinsdag 14 november gaf Juanita Wijnands een lezing over Cultuur, Cultuurverschillen en Diversiteit bij Shell door de jaren heen.

Vijfentwintig toehoorders luisterden geboeid naar deze presentatie waarin, aan de hand van diverse voorbeelden, werd duidelijk gemaakt, dat Shell er door de jaren heen in is geslaagd een herkenbare cultuur te ontwikkelen en te handhaven en op een zeer goede manier met de vele cultuurverschillen tussen de diverse landen heeft weten om te gaan. Na afloop van de voordracht bracht voorzitter Jac Eekhof namens alle aanwezigen onze dank over met het overhandigen van een mooi boeket.

 

Het Sticht VN1 01 2018 Cultuurverschillen Evert Pater met Juanita en Erik WijnandsHet Sticht VN1 01 2018 ultuurverschillen Juanita ontvangt bloemen van Jac

 

Meer foto's