Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


Voeks Agenda

Download als een iCal bestand
Bezoek aan Oranjerie en kasteel Ruurlo
Woensdag, 15. Augustus 2018, 12:00

U wordt op 15 augustus om 12.00 uur verwacht bii de Oranjerie Ruurlo, Stapeldiik l, 7261 LL Ruurlo, tel: 0573-820220, www.oranjerieruurlo.nl, waar u een heerliike lunch zal worden aangeboden.

Om 14.00 uur zal een gids van het kasteel/museum Ruurlo, www.museummore-kasteelruurlo.nl, u in ongeveer 1,5 uur rondleiden en vertellen over de schilderijen van Carel Willink en de mooie japonnen van modeontwerpster Fong Leng, die door Mathilde gedragen werden.

Carel Willink (1900-1983), is de koele grootmeester van het neorealisme. Vanaf zijn dertigste groeide zijn reputatie als weergaloos schilder van monumentale, architectonische decors en onheilspellende luchtlandschappen. De collectie in het kasteel is roulerend, maar er ziin altijd topstukken te zien van de meester-schilder.

Modeontwerpster Fong Leng maakte in de iaren zeventig naam met extravagante creaties. De excentrieke en kleurrijke Mathilde de Doelder, derde vrouW van Carel Willink, was niet alleen een goede vriendin, maar ook een van Fong Lengs bekendste klanten. In Museum MORE I Kasteel Ruurlo zijn vijf creaties van de bekende modeontwerpster te bewonderen.

De kosten voor de lunch en kasteel Ruurlo zijn voor leden €30.- en leden met museumkaart €19,50. Niet leden resp. €37,50 en €27.00.

Als u hieraan wilt deelnemen dient u dit kenbaar te maken v66r 2 augustus bij Hans Freiboth, zie colofon.

De kosten overmaken op de rekening van de penningmeester (zie colofon) met vermelding 'Kasteel Ruurlo'