Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


Voeks Agenda

Download als een iCal bestand
Regionale Ledenvergadering
Dinsdag, 12. Februari 2019

De regionale ledenvergadering zal gehouden worden op dinsdag 12 februari in de Rank, Torenstraat 15 te Vaassen. 

Programma 

Vanaf: 10.00 uur ontvangst met koffie en thee. 

Aanvang vergadering: 10.30 uur    

Agenda:              

  1. Opening en Welkomstwoord Voorzitter.                                                                     
  2. Vaststellen van de agenda.                                                                                                           
  3. Mededelingen van het Regionale bestuur.                                                                                 
  4. Notulen RLV 2018.                                                                                                                          
  5. Mededelingen van het hoofdbestuur.                                                                                         
  6. Jaarverslagen Secretariaat– Activiteiten – Welzijn – Penningmeester.                                 
  7. Kascommissie – Verslag kascontrole en benoeming nieuwe leden kascontrole voor volgende RLV.
  8. Geplande activiteiten 2019.                                                                                                           
  9. Rondvraag.                                                                                                                                       
  10. Sluiting .                                                                                                                                            

Na afloop – rond 12:30 uur – een drankje gevolgd door een lunch. Wilt u deelnemen aan deze lunch dan verzoeken we u om voor 5 februari een bedrag van € 11,00 over te maken (rek. nr. NL08 INGB 0003625930 tnv Voeks Apeldoorn onder vermelding van “lunch”). 

Na deze lunch - rond 13:30 - zal Henk Kerkhof vertellen over het boek ´Dag meneer, koud hè, buiten´, dat hij schreef over zijn zeemansbelevenissen uit de tijd waarin hij werkzaam was als scheepswerktuigkundige bij Shell Tankers.