Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


Voeks Agenda

Download als een iCal bestand
Regionale ledenvergadering
Woensdag, 20. Februari 2019, 10:00

Deze vergadering is gepland op woensdag 20 februari in de Polderpoort, Watersportweg 11, Vlaardingen. U bent hiervoor vanaf 10.00 uur van harte uitgenodigd. De vergadering begint om 10.30 uur. Op de agenda staan de gebruikelijke punten. Aftredende bestuursleden Hans Burger, Henny DoorneveldLetterman, Gerda Burger-Volker en Joost van Kessel hebben te kennen gegeven nog een volgend termijn te willen aanblijven. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk veertien dagen voor deze vergadering bij het bestuur melden, schriftelijk en vergezeld van tien handtekeningen van stemgerechtigden. Piet Groen gaat zijn laatste jaar in als activiteitencoördinator en tweede penningmeester. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website en in de Nieuwsflits. Een beperkt aantal fysieke exemplaren ligt tijdens de RLV ter inzage. Om 13.30 uur begint de lezing van Jaap Schelling over zijn voettocht naar Rome. Gedurende de middagpauze wordt er aan de leden die zowel de vergadering als de lezing bijwonen een drankje en een eenvoudige lunch aangeboden. Indien u hier gebruik van wilt maken, geeft u zich dan in verband met de catering op bij Gerda Burger of Piet Groen