Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


Voeks Agenda

Download als een iCal bestand
Regionale Ledenvergadering
Woensdag, 20. Maart 2019

Het bestuur nodigt u uit op woensdag 20 maart voor de regionale ledenvergadering die gehouden zal worden in caférestaurant Kampkuiper, Almeloseweg 113, 7615NA Almelo (Harbrinkhoek). Aanvang 14.00 uur. Welzijn coördinator Jannie Leussink treedt af en is niet herkiesbaar. Ruud Huisman heeft zich verkiesbaar gesteld voor deze functie.

Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk veertien dagen vóór de ledenvergadering opgeven bij de secretaris (zie colofon). De agenda en de jaarverslagen zullen één week voor de vergadering op onze website worden gepubliceerd. Namens het Voeks HB zullen aanwezig zijn de heer Albert Don, coördinator welzijn en de heer Theo Eyckenschild, secretaris.