Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


De Stichting SMS is een vangnet om in uitzonderlijke, individuele gevallen (hardship), op sociaal-medische gronden een financiële tegemoetkoming te geven voor gemaakte ziektekosten die elders niet te declareren zijn. De Stichting kent een Commissie SMS die individuele verzoeken beoordeelt op sociaal-medische gronden, waarbij vooral de financiële omstandigheden in aanmerking worden genomen.

Belangrijke criteria om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming zijn:

  • Shell-gepensioneerde of -medewerker op lokale (bruto)arbeidsvoorwaarden in Nederland (en gezinsleden), die deelneemt aan de collectieve Shell-ziektekostenverzekering met ten minste 3 sterren voor het aanvullende pakket ziektekosten en 2 sterren voor het aanvullend pakket tandartskosten.
  • Medische of medisch gerelateerde kosten die niet onder een van de verzekeringspakketten van de collectieve verzekering vallen. Tevens dient een tegemoetkoming onder de standaard-coulanceregeling van de collectieve verzekering uitgesloten te zijn.
  • Wettelijke eigen bijdragen worden niet vergoed.
  • Er dient een overzicht van de (gezamenlijke) inkomsten te worden meegezonden; die zal de coulancecommissie bij
    de beoordeling een inkomensgrens hanteren (nu maximaal € 50.000 per jaar).

Een SMS-aanvraagformulier kan worden verkregen bij:

Stichting Sociaal Medisch Steunfonds
p/a Shell Nederland B.V.
HRD-X
Postbus 444
2501 CK Den Haag.