Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


Prettiger ouder worden
Over ouderen en wonen wordt veel gepraat en geschreven. Mensen bereiken hogere leeftijden en blijven langer jong. Ook de wensen en behoeften veranderen. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en niet afhankelijk zijn van anderen. Dat is de wens van de meeste senioren. Die wens sluit aan bij het beleid van de overheid. Die stimuleert mensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en legt daarbij steeds meer de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf.  Zilveren Kruis staat ook hierin graag met raad en daad bij. Kijk daarom eens op zk.nl/prettigerouderworden. Deze webpage is onderverdeeld in drie thema’s: ‘Zorgen voor uzelf’, ‘Zorgen voor elkaar’ en ‘Zonder zorgen thuis’. Op de pagina’s vindt u handige tips, testjes, toepasselijke blogs, artikelen en verwijzingen naar handige sites.
 Download de brochure

Hoe wilt u oud worden?
Dit is waarschijnlijk geen vraag die u zichzelf dagelijks stelt. Maar met alle veranderingen in de zorg misschien toch eens nuttig. Want we willen zo lang mogelijk thuis wonen. Zo lang mogelijk de regie over ons eigen leven houden. Maar hoe regelt u dit? En wat krijgt u allemaal vergoed? Wat zijn uw mogelijkheden? Zilveren Kruis staat u ook hierin graag met raad en daad bij. Meer informatie