Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


fikks2

Van de Commissie Vitale Zaken
Tim van Kooten

Afgelopen jaar raakte uw Commissie Vitale zaken bekend met een nieuw initiatief,  fiKks genaamd. fiKks zet zich in om mensen met geldzorgen te helpen voordat het echt grote geldproblemen worden. Het initiatief komt oorspronkelijk van de ADG dienstengroep, een van de grootste ondernemingen  op het gebied van dienstverlening in het land. Zij hebben zicht op het verschijnsel van loonbeslagen en zien hoe groot en groeiend de schuldenproblematiek is. Van hieruit is het initiatief van de ‘fiKks App voor hulp bij geldzorgen’ ontstaan. Hiermee is een methodiek ontwikkeld die een brug kan slaan naar mensen voordat hun schulden hopeloos zijn geworden.

Dat het nodig is wordt gestaafd door de cijfers: niet minder dan 20% van de Nederlandse huishoudens heeft te kampen met schulden en geldzorgen. Dit leidt tot stress, zorgen en frustraties. Mensen raken geïsoleerd. Ook de samenleving heeft erdoor te lijden. Werknemers functioneren minder goed, gezondheidsproblemen treden op,  de vitaliteit neemt af.

Schulden en schuldhulpverlening hebben een sterk persoonlijke kant. Het probleem is vaak moeilijk bespreekbaar, er is onmacht en een gevoel van schaamte. Mensen weten niet meer hoe het verder moet. Bij fiKks worden buddy’s, vrijwilligers die aanspreekbaar zijn om te luisteren,  een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de problematiek, gekoppeld aan deelnemers.  Deze buddy’s kunnen helpen om orde in de chaos te scheppen en belemmeringen op te ruimen.

Er bestaan in Nederland al veel instanties voor schuldhulpverlening. Belangrijk zijn het ministerie van Sociale Zaken en de gemeentes. Daar is vaak sprake van zware gevallen. Diverse adviesbureaus bieden zich aan, soms tegen vergoeding. Het Nibud geeft voorlichting over de aanpak van hulpverlening en stelt leer- en lespakketten op. Er zijn meer voorbeelden.

fikks3De methode fiKks werkt met een App op een smartphone of tablet. Het is een van de sociale media. Het biedt de mogelijkheid via berichten met elkaar te communiceren, maar ook te bellen en zelfs elkaar fysiek te ontmoeten. Dat hoeft niet, maar kan wel. De fiKks App maakt gebruik van een e-learning pakket dat speciaal ontwikkeld is in samenwerking met  het  Nibud.

De App structureert op drie manieren. Hij is ingericht om orde op zaken te stellen. Daarnaast geeft hij inzicht: de buddy kan doorvragen, waar zitten de zwakheden? Tenslotte leidt de App tot actie, het laatste duwtje.

Fikks4Ik sprak over deze zaken met Jeroen Dijsselbloem, de oud-minister van Financiën. Hij is op twee manieren betrokken bij fiKKs. Enerzijds als ambassadeur van het fiKks vrijwillige hulp-bij-schulden project bij regionale bijeenkomsten van ondernemingen en organisaties in het land en anderzijds als buddy van een persoon met schulden. Hij vertelt daarover ook met verve in enkele videofilmpjes die online te vinden zijn. Zie hier

Wie buddy wil worden downloadt de app via de App store, en opent de fiKks-app op zijn/haar smartphone. U kunt zich dan aanmelden in de app door enkele persoonlijke gegevens te noteren. Via e-mail volgt een link naar het speciaal ontwikkelde e-learning programma. Na met succes het e-learning programma doorlopen te hebben en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben ontvangen  wordt het fiKks account actief. In sterk verkorte wijze is dit de werkwijze.

Meedoen aan het project fiKks is een zaak van vrijwilligheid. De Commissie Vitale Zaken herkent dit project als een dat goed past in het Voeks Vitaal beleid van Brein-Benen-Buren. Het sluit aan bij de maatschappelijke activiteiten die we kortheidshalve samenvatten onder ‘Buren’. We kennen veel Voeksleden als actieve vrijwilligers. Niet alleen als contactpersoon in het Voeks Welzijnswerk, maar ook als vrijwilliger op allerhande terreinen in Nederland. Waar gemiddeld de helft van alle senioren zich inzet voor vrijwilligerswerk, inclusief mantelzorg nemen wij aan dat Voeksleden daarbij  zeker niet achterblijven.

Wij hopen uw nieuwsgierigheid voor FiKKs hiermee te hebben gewekt!

Zie online voor meer informatie bij: www.wijgaanhetfikksen.nl/buddy  

Zoek in google: fikks dijsselbloem