Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

REGIO APELDOORN

apeldoorn header foto

Activiteiten

vragen, opmerkingen of sugggesties richten aan: 

  •  Wim Caljouw, tel. 06-57778529

Voor eventuele betalingen: 

  • rkgnr NL08 INGB 0003 6259 30,      t.n.v. 'Voeks regio Apeldoorn'.

Locatie:

  • de RANK, Torenstraat 15, 8171 CP, Vaassen (tel: 0578-571247) 

Programma voor de komende tijd:

Vacatures

Voeks regio Apeldoorn draait volledig op vrijwilligers, dat geldt voor het Welzijnswerk, voor het Bestuur en voor het organiseren van haar activiteiten. Omdat de regio graag actief wil zijn en blijven op velerlei gebied, wordt iedereen die activiteiten wil ontplooien of iets wil organiseren bij deze van harte uitgenodigd met het bestuur contact op te nemen. Dat kan natuurlijk als je interesse hebt in één van de bestuursfuncties of in het welzijnswerk, maar ook als je het leuk vindt zelf een bepaalde activiteit te organiseren en je dat met anderen of voor anderen wilt doen. Activiteiten waar je aan kunt denken zijn bv jeu de boulen, museumbezoek, theater of concert, een bijzondere rondleiding, een lezing over een leuk onderwerp, puzzelrit, dagje zeilen, enz.

Reacties zijn van harte welkom. Voor Activiteiten (o.a. bovenstaande vacatures) en het Welzijnswerk graag contact opnemen met de betreffende coordinator in het bestuur. En je kunt altijd met elk bestuurslid contact opnemen als je wat groots of kleins voor Voeks wilt doen.