Regio Den Haag

Onder deze titel diepen we onderwerpen uit die ons als ex-Shellers aan het hart gaan. Een aantal keren per jaar nodigen we een spreker uit die het onderwerp presenteert. Wij met onze achtergrond praten mee.

Het format van de bijeenkomsten is zo gekozen dat we behalve in dialoog met de spreker ook onderling met elkaar kunnen praten.

Ons format: 12.00 uur broodjeslunch. Twee broodjes kaas/vleeswaren plus broodje kroket.  13.00 uur lezing deel 1. Koffie/thee-pauze. 14.00 uur lezing deel 2. 15.00 uur afsluitende borrel en napraten. Kosten € 17,50 pp.

Locatie: paviljoen Te Werve.

Onderwerpen. Wij gaan het hebben over een aantal facetten van de  energietransitie.  In de media wordt veel aandacht besteed aan de energietransitie waardoor niet iedereen de bomen door het bos meer ziet. Laten we zien of we meer klaarheid kunnen scheppen.

Naast energietransitie hebben we nog veel meer onderwerpen op ons verlanglijstje. Suggesties voor onderwerpen en sprekers zijn altijd welkom!

De Shell NU-bijeenkomsten komen bovenop de reguliere activiteiten die door Hennie van Roode worden georganiseerd. Een kleine commissie bestaande uit Frans Driedonks, Winand Bemelmans, Max Prins, Rob Hompes en Richard van Ruler gebruiken hun netwerk om ideeën voor onderwerpen en sprekers concreet te maken.

Lijst. Onze voorlopige lijst van onderwerp ziet er als volgt uit. Zodra we concreet kunnen zijn wordt deze lijst aangepast met de details. Er kunnen onderwerpen bijkomen of afvallen.

11 September 2019

Hans Haardt:

Gaat Nederland zijn doelen gesteld in het concept Klimaatakkoord halen?

De maatregelen met de meeste CO2 besparing  worden vooral in technische zin belicht.

Voor de industrie zijn dit de vervanging van gas door waterstof en de daarbij noodzakelijke CO2 opvang en opslag.

Voor de gebouwde omgeving, mobiliteit en ook industrie de overgang van fossiele brandstoffen naar elektriciteit met de daarbij benodigde maatregelen/oplossingen op het gebied van netbeheer, energieopslag en alternatieve warmtebronnen zoals warmtenetten en warmtepompen.

24 September 2019

Bezoek aan het Krammer Windmolenpark. Details volgen op de website.

(Dit is geen Shell NU-initiatief maar past qua onderwerp mooi in ons lijstje)

21 November 2019

Presentatie over waterstof door Prof. Dr. A.M.J. van Wijk.

Titel: waterstof naast elektriciteit wordt de energiedrager in een duurzaam energiesysteem!

Om in te lezen, de  website www.profadvanwijk.com

Het boek Solar Power to the People, in NL en Engels kan gratis worden gedownload. Geeft een goede introductie.

Daarnaast is de TV-uitzending van Tegenlicht van februari 2019 over waterstof een goede inleiding.

Aardwarmte.

Ondernemer Leon Ammerlaan heeft een aardwarmte-project uitgevoerd in het Westland. We gaan na of hij zijn verhaal met ons wil delen. De eerste signalen zijn positief.

Jos Terken heeft een artikel in VoeksNieuws geschreven over aardwarmte. Hij wil graag een presentatie geven bij ons.

Wind

Zon

Kernenergie

Schaliegas?

Energienetwerk Tennet. Ab van der Touw?

Aardbevingen

Shell project Prélude

Shell Sky-scenario

Artificial Intelligence

Imago van Shell. Ooit de nr 1 werkgever van Nederland.

Afbraak overtollige platforms in de Noordzee

De hyperloop. TU Delft is daar mee bezig.

Aanleg weg langs de Noorse kust met drijvende tunnels?

Projecten van de fa. Mammoet. Bijv. lichten van onderzeeër.

 

Klik hier voor de map met Shell Nu presentaties op de Voeks website OneDrive.