Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

REGIO HAARLEM/ALKMAAR

De RLV zal dit jaar virtueel worden gehouden op woensdag 3 maart 2021, 10.30 uur. Een ledenvergadering is nodig om het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 goed te keuren. Op de agenda staan o.a. de benoeming van de nieuwe voorzitter en penningmeester. Binnenkort zal op de website het formulier staan waarmee u zich kunt aanmelden voor deze vergadering. Na aanmelding ontvangt u de gegevens hoe u de vergadering virueel kunt bijwonen.

 

Jaarlijks wordt in de regio Haarlem/Alkmaar een programma van activiteiten opgesteld dat voornamelijk bestaat uit dagtochten en lezingen.

De eerste activiteit van het jaar is gewoongetrouw de Regionale Ledenvergadering. Deze wordt gehouden in restaurant De Johanna’s Hof  te Bakkum. De vergadering wordt afgesloten met een lunch en na de lunch is er een lezing. De laatste jaren wordt geprobeerd om een lezing te kiezen uit het overzicht dat door Tim van Kooten wordt opgesteld.

De tweede lezing wordt gehouden in het najaar en deze lezing wordt afgesloten met een buffet waarbij in overleg met restaurant Johanna’s Hof in Bakkum een thema wordt gekozen dat aansluit bij de lezing.

Daarnaast worden een aantal dagtochten georganiseerd. Dit kan in overleg met een busbedrijf, waarbij gebruik wordt gemaakt van hun aanbod maar ook eigen bestemmingen worden bezocht. Als gebruik wordt gemaakt van een bus kunnen de deelnemers op een drietal plaatsen opstappen.

Maar ook kan worden gekozen voor een dagtocht waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer.

De bestemming kan zijn een museum maar ook bezoeken aan een bedrijf, een rondvaart o.i.d. wordt in het programma opgenomen.  

De laatste activiteit is altijd het kerstdiner, ook dit vindt plaats in restaurant de Johanna’s Hof .

De Activiteiten Coördinatoren staan altijd open voor suggesties voor zowel lezingen als dagtochten.