Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

REGIO HET STICHT

De activiteiten worden maandelijks in Voeksnieuws aangekondigd.ca

Bovendien zal elke eerstvolgende aktiviteit telkens op deze website worden vermeld. In principe zijn de bijeenkomsten elke derde dinsdag van de maand. Deze bestaan uit o.a. lezingen in cultureel centrum 'Champ'Aubert',  Boterbloem 1 te Driebergen, excursies in de regio, een Kerstdiner en een Nieuwjaarsbijeenkomst. Allemaal aangename gelegenheden om contacten met de leden in de regio weer aan te halen!
 Het bestuur streeft ernaar om u omstreeks de jaarwisseling het activiteiten programma van het komende jaar op de Agenda van deze website te plaatsen alsmede per post toe te zenden.

 

Datum
Onderwerp
dinsdag 7 januari 2020
13.30 uur Champ 'Aubert - Nieuwjaarsontmoeting
dinsdag 18 februari 2020
13.30 uur Champ'Aubert - Lezing "Kunstmatige intelligentie" door Jeroen Rook
dinsdag 17 maart 2020
11.00 uur Ledenvergadering + lunch + lezing
"Genealogie" door J.W. van Maren
dinsdag 21 april 2020
13.30 uur Champ'Aubert - Lezing "Chernobyl" door Herman de Jongste
dinsdag 19 mei 2020
Excursie Fort aan de Buursteeg, Renswoude
dinsdag 16 juni 2020
Excursie Museum Louwman, Den Haag
dinsdag 15  september 2020
Excursie Kasteel Groeneveld, Baarn
dinsdag 20 oktober 2020
Excursie bezoek "Yakult", Almere
dinsdag 17 november 2020
13.30 uur Champ'Aubert - Lezing "De Watergeuzen" door Anne Doedens
dinsdag 15 december 2020
Kerstdiner (voorlopige datum)