REGIO HET STICHT

De activiteiten worden maandelijks in Voeksnieuws aangekondigd.ca

Bovendien zal elke eerstvolgende aktiviteit telkens op deze website worden vermeld. In principe zijn de bijeenkomsten elke derde dinsdag van de maand. Deze bestaan uit o.a. lezingen in cultureel centrum 'Champ'Aubert',  Boterbloem 1 te Driebergen, excursies in de regio, een Kerstdiner en een Nieuwjaarsbijeenkomst. Allemaal aangename gelegenheden om contacten met de leden in de regio weer aan te halen!
 Het bestuur streeft ernaar om u omstreeks de jaarwisseling het activiteiten programma van het komende jaar op de Agenda van deze website te plaatsen alsmede per post toe te zenden.

 

Datum
Onderwerp
januari 2021
 
februari 2021
 
dinsdag 16 maart 2021
Ledenvergadering

dinsdag 20 april 2021
Prelude FLNG, Australia lezing
dinsdag 18 mei 2021
Excursie Grebbelinie
dinsdag 15 juni 2021
Excursie Rondvaart Vecht
dinsdag 21  september 2021
Excursie Gooilust en Vechtstreek
dinsdag 19 oktober 2021
Excursie Kasteel Groeneveld, Baarn
dinsdag 16 november 2021
Lezing "De Watergeuzen"
dinsdag 14 december 2021
Kerstdiner (voorlopige datum)