Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Rijnmond

 

Vanwege het uitbreken van het coronavirus heeft de overheid verstrekkende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus zo goed als mogelijk te voorkomen. Voeks handelt in lijn met deze maatregelen.

Dit heeft voor Voeks Regio Rijnmond de volgende consequenties:

  • Evenementen zijn tot eind van het jaar afgelast en sommige activiteiten zijn na het zomerreces, aangepast aan de RIVM-regels, weer
  • Bestuursvergaderingen van het Regiobestuur in de Polderpoort worden, indien mogelijk, in de Polderpoort gehouden of anders via
  • Welzijnswerk heeft ook de gevolgen ondervonden van de coronacrisis. Alle huisbezoeken mogen weer doorgang vinden, maar alleen als er geen risico’s zijn voor de leden en/of de welzijnswerker. Uiteraard zijn contacten per telefoon, Skype of e-mail altijd mogelijk indien huisbezoek niet mogelijk is.

Het bestuur is zich ervan bewust dat deze maatregelen voor teleurstelling kunnen zorgen, maar de realiteit van de situatie vereist bovenstaande acties. We zullen de vinger aan de pols houden en u op de hoogte brengen zodra er verdere aanpassingen nodig zijn.

Ik wens u allen, namens het voltallig bestuur, veel sterkte toe in deze tijd van zorgen over onze gezondheid en die van de medemens.

Hans Burger

Voorzitter Regio Rijnmond

 
 
Club Locatie Telefoonnummer
Biljartclub Biljartvereniging Hoogvliet  
Soos Wisselende locaties (zie kalender)  
Bowling Bowlingcentrum, IJsselmonde 010-4794851
Klaverjas De Polderpoort, Vlaardingen 010-7612517
Dinerclub geen vaste locatie
Wandelen geen vaste locatie
Tekenen en schilderen Kade 40, Vlaardingen 010-4743861