Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Rijnmond

Vanwege het uitbreken van het coronavirus heeft de overheid verstrekkende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus zo goed als mogelijk te voorkomen. Voeks handelt in lijn met deze maatregelen.

Dit heeft voor Voeks Regio Rijnmond de volgende consequenties:

  • Evenementen zijn tot eind van het jaar afgelast en sommige activiteiten zijn na het zomerreces, aangepast aan de RIVM-regels, weer
  • Bestuursvergaderingen van het Regiobestuur in de Polderpoort worden, indien mogelijk, in de Polderpoort gehouden of anders via
  • Welzijnswerk heeft ook de gevolgen ondervonden van de coronacrisis. Alle huisbezoeken mogen weer doorgang vinden, maar alleen als er geen risico’s zijn voor de leden en/of de welzijnswerker. Uiteraard zijn contacten per telefoon, Skype of e-mail altijd mogelijk indien huisbezoek niet mogelijk is.

Het bestuur is zich ervan bewust dat deze maatregelen voor teleurstelling kunnen zorgen, maar de realiteit van de situatie vereist bovenstaande acties. We zullen de vinger aan de pols houden en u op de hoogte brengen zodra er verdere aanpassingen nodig zijn.

Ik wens u allen, namens het voltallig bestuur, veel sterkte toe in deze tijd van zorgen over onze gezondheid en die van de medemens.

Hans Burger

Voorzitter Regio Rijnmond

 

Beste mensen,

 

Nu het er naar uitziet dat de Corona maatregelen vooralsnog niet worden aangescherpt willen we in oktober “de Soos” weer gaan opstarten.

De “Soos” zal voortaan op de 3e vrijdag van de maand zijn, te beginnen op vrijdag 16 oktober van 14:00 tot 16:00 in “de Platte Reedijk”, Reedijk 21; 3274KE in Heinenoord.

De 2e Soos is op Vrijdag 20 november in “de Boekenkast” Stadsplein 3, 2903HH in Capelle aan den IJsel. De 3e Soos is op 18 December bij “de Arend” Dorpsdijk 24, 3161CJ in Rhoon.

 

Gezien de huidige Corona maatregelen zijn er een aantal beperkingen:

- met moet zich vooraf aanmelden En geen spontane aanloop.

- er kunnen maar een beperkt aantal mensen naar “de Soos” komen, het aantal is afhankelijk van de locatie. Deelname op volgorde van aanmelding.

- op de locatie moet men zich registreren met naam, adres en telefoonnummer.

 

Ondanks deze beperkingen hebben we er weer zin in maar willen na 2 x toch even evalueren om te kijken of “de Soos” in deze vorm werkt.

Vriendelijke groet,

Wout Vrolijk en Daniëlle Bouter.