REGIO RIJNMOND

Vanwege het uitbreken van het coronavirus heeft de overheid verstrekkende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus zo goed als mogelijk te voorkomen. Voeks handelt in lijn met deze maatregelen.

Dit heeft voor Voeks Regio Rijnmond de volgende consequenties:

Alle activiteiten behalve schilderen, zijn (weer) stopgezet tot eind van het jaar. Volgens de huidige Corona maatregelen, welke het niet toe laten, maar belangrijker ter bescherming van de gezondheid van onszelf en onze naasten.

Het bestuur is zich ervan bewust dat deze maatregelen voor teleurstelling kunnen zorgen, maar de realiteit van de situatie vereist bovenstaande acties. We zullen de vinger aan de pols houden en u op de hoogte brengen zodra er verdere aanpassingen nodig zijn.

Ik wens u allen, namens het voltallig bestuur, veel sterkte toe in deze tijd van zorgen over onze gezondheid en die van de medemens.

Hans Burger

Voorzitter Regio Rijnmond


 

 

Algemeen:

Indien mogelijk worden de wandelingen op de eerste woensdag of donderdag van de maand georganiseerd in de omgeving van Rotterdam en mogelijk in de toekomst ook elders in Nederland. Bij georganiseerde stadswandelingen kan een beroep worden gedaan op een officiƫle stadsgids.

Afstanden:

Er worden geen grote afstanden gelopen, zo'n 5 tot 8 km, en het tempo wordt aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers.

Kosten:

Vooralsnog zijn er aan de wandelingen geen kosten verbonden. Persoonlijke kosten zoals bijvoorbeeld tol- en veergelden, lunches en dergelijke, zijn voor eigen rekening. Het eerste kopje koffie is voor rekening van het bestuur.
In de toekomst wordt mogelijk een redelijke bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld wanneer er een beroep op een betaalde gids moet worden gedaan.

Kontakt:

Kees den Heijer.