REGIO HET NOORDEN

header home page


 

MantingerveldOmdat de zomer van 2018 voortduurde tot ver in de herfst, trokken 42 deelnemers op een hele mooie donderdagochtend van 11 oktober samen met gids Jaap Copper het Mantingerveld in.

Met een roeptoeter aan de mond legde Jaap uit dat het Mantingerveld was ontstaan uit verstoven zanden, die geologisch gezien vrij recent ontstaan waren. Deze zanden bleven liggen op de leemgronden die uit de ijstijd waren achter gebleven. Deze zandgrond is erg arm, waardoor een bijzondere begroeiing is ontstaan. Het meest kenmerkende zijn de vele jeneverbesstruiken. Doordat het Mantingerzand al vrij vroeg in de vorige eeuw werd beschermd, is dit landschap intact gebleven. Vanaf 1992 probeert Natuurmonumenten het natuurgebied te vergroten door middel van het Plan Goudplevier. Landbouwgronden werden weer aangewend voor de natuur, niet alleen om meer schrale zandgronden te scheppen, maar ook voor weidevelden en bosjes om de variëteit van de natuur te vergroten.

Na de wandeling stond een goed verzorgde lunch klaar bij het nabijgelegen restaurant De Voscheheugte. Of het nu kwam door het mooie weer, of door de onderhoudende uitleg van Jaap of door de uitgebreide lunch weten we niet, maar feit is wel dat iedereen tevreden huiswaarts keerde.
Dankzij fotograaf Harry Gielen kunt u ook nog de foto’s van deze activiteit bekijken.