REGIO AMSTERDAM

amsterdam modern

"Amsterdamse grachtenpanden" van Wini Hoonte

Update (06-03-2021)

- Nieuw regionieuws*
Er is weer een nieuwe regionieuws beschikbaar.  Nummer 1 van alweer de 17e jaargang!
Voor een link ga naar Regionieuws

- Uitnodiging Regionale Ledenvergadering*

Beste Leden,

Graag had het bestuur van de Regio Amsterdam u uitgenodigd de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering bij te wonen op de vanouds bekende plaats en tijdstip in het Huis van de Jeugd Vereniging “Vrij en Blij” in Landsmeer. Helaas ziet het ernaar uit dat een bijeenkomst met een groepsgrootte zoals we die de laatste jaren gewend waren, nog steeds om de u wel bekende redenen nog niet mogelijk zal zijn. Afgezien nog van het feit dat u zichzelf liever niet in grote groepen zal begeven, zonder gevaccineerd te zijn.

Daarom nu de uitnodiging tot het bijwonen van de Regionale Ledenvergadering in de vorm van een Zoom meeting, waarvoor u de deur niet uit hoeft. Omwille van de overzichtelijkheid vragen wij alleen aan leden die stemgerechtigd zijn, zich aan te melden.

U kunt zich voor deelname aanmelden t/m zondag 21 maart via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De vergadering zal beginnen om 10:30hr. Kort hiervoor zal iedereen die zich aangemeld heeft een e-mail ontvangen met daarin een link die toegang geeft tot de vergadering. In principe hoeft de zoom applicatie niet op uw computer (laptop of smartphone) geïnstalleerd te zijn hoewel dit wel wordt aanbevolen in verband met optimale geluid en beeld kwaliteit. Het streven is om rond 12:00hr klaar te zijn. Helaas zult u het afsluitende drankje zelf moeten inschenken, maar dat zal later in het seizoen ruimhartig gecompenseerd worden. Houdt u daarvoor de activiteitenpagina van onze website in de gaten.

Vanuit het dagelijks bestuur zullen de heren Albert Don en Peter Hougardy de vergadering bijwonen. 

De agenda vind u op deze pagina en het jaarverslag 2020 staat onderaan op de bestuurs pagina in de tabel VOEKS jaarverslagen

Ook op deze website zult u een bericht vinden over de kandidaatstelling voor een bestuursfunctie. Nico en Carmen zijn beiden aan het eind van een termijn gekomen. Beiden hebben zich bereid verklaard als voorzitter en secretaris door te willen gaan. U heeft de gelegenheid uzelf voor een van hun functies te kandideren. Lees hiervoor het bericht op de website. 

Als u onverhoopt niet kunt deelnemen dan verzoek ik u zich af te melden bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook kunt u als u dat wenst een volmacht om te stemmen afgeven aan de secretaris, dan wel aan iemand die u kent en waarvan u weet dat deze persoon de vergadering zal bijwonen.

Wij hopen van harte u te kunnen begroeten op 25-03-2021

Nico, Carmen, Chris, Lyda en Trijntje en onze steun en toeverlaat in ICT zaken Ronald

 

- Agenda Regionale Ledenvergadering 2021*

 

Datum            : Donderdag 25 maart 2021

Aanvang          : 10:30 uur

Via                  : ZOOM (inlog gegevens volgen na aanmelding)

1.        Opening en Jaaroverzicht voorzitter 2020

2.        Notulen Algemene Ledenvergadering 20 februari 2020

3.        Jaarverslag secretaris

4.        Jaarverslag ZKA-consulent

5.        Financieel verslag van de penningmeester

6.        Kascontrolecommissie en verkiezing

7.        Bestuursverkiezing

8.        Jaarverslag ledenadministrateur en webmaster

9.        Jaarverslag coördinator welzijnswerk

10.      Jaarverslag coördinator activiteiten

11.      Presentatie

12.      Rondvraag en sluiting      

 

- Kandidaatstelling bestuursfunctie*

De termijn van 6 jaar voor onze voorzitter en 3 jaar voor de secretaris zitten erop.

Statutair zijn de voorzitter en de secretaris aan de beurt om af te treden. Beide bestuursleden, te weten Nico en Carmen, stellen zich herkiesbaar.

Hierbij aan u de oproep, indien u dat wenst, zich te melden als tegenkandidaat voor een van beide posities. Hoe doet u dat?

Als volgt: uw aanmelding moet schriftelijk, getekend door tien (10) leden die het met uw kandidaatstelling eens zijn – overigens betekent dit niet dat zij op u moeten stemmen – veertien (14) dagen voor de RLV bij de secretaris binnen zijn. Aangezien de vergadering op donderdag 25-03-2021 gehouden wordt moet uw kandidaatstelling uiterlijk op donderdag 11 maart 2021 ingeleverd worden.

Tijdens de vergadering zal dus blijken of er voor een of zelfs twee posities gestemd kan worden en dan geldt de meerderheid van stemmen, zijnde 50% + 1 van alle uitgebrachte geldige stemmen, inclusief de stemmen per volmacht en de schriftelijke stemmen.

Is een verkiezing niet nodig dan zal alleen aan u gevraagd worden om in te stemmen met een volgende termijn voor beide bestuursleden.