Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Apeldoorn

apeldoorn header foto

Welkom

Deze regionale webpagina's zijn bedoeld als een aanvulling op het Voeksnieuws èn ter informatie over regionale activiteiten. Essentiële inhoud - aankondigingen, enz - staat ook in Voeksnieuws of komt daar binnenkort in. 

Regionale ledenvergadering, dinsdag 11 februari

Het Regiobestuur nodigt u uit voor de regionale ledenvergadering op dinsdag 11 februari a.s. in de Rank, Torenstraat 15 te Vaassen. Ontvangst met koffie en thee vanaf 10.00; de vergadering begint om 10.30. De agenda en andere vergaderstukken zullen begin februari per e-mail worden verstuurd aan de leden van wie het e-mailadres bij ons bekend is. Indien u niet over een e-mailadres beschikt, kunt u de stukken ook bij de secretaris opvragen (zie colofon) of op de bijeenkomst zelf inzien. Na afloop van de vergadering is er een lunch. Deze lunch omvat een kleine rijsttafel en een drankje. Indien u hieraan wilt deelnemen, verzoeken wij u om voor 4 februari €12,50 p.p. over te maken naar de penningmeester (zie colofon) o.v.v. ‘lunch RLV’. Wij hopen u allen te zien.