Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Op 4 maart is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden met 46 aanwezigen, waaronder 37 kiesgerechtigden een goed bezochte vergadering.

Zoals gebruikelijk werd eerst verslag gedaan door de penningmeester, op de bekende heldere wijze lichtte hij het financieel verslag tot. Dit verslag werd door de leden goedgekeurd en na de toelichting door de kascommissie nog eens met applaus benadrukt

Tijdens deze vergadering is afscheid genomen van dhr. Wim van Beest als secretaris. Wim heeft 9 jaar het secretariaat voor zijn rekening genomen en is in die periode ook regelmatig als wnd.-voorzitter opgetreden. Voorafgaand daaraan is hij ook nog een periode penningmeester geweest. Met recht kan worden gezegd dat hij zich meer dan verdienstelijk heeft gemaakt voor de regio Haarlem/Alkmaar. En zonder aarzelen heeft hij zich weer aangeboden als lid van de nieuwe kascommissie. Als dank voor zijn inzet kreeg hij een oorkonde, een fles ‘bubbels’ en een cadeaubon. Ook is afscheid genomen van dhr. Pieter Versluis als commissaris-activiteiten. Pieter heeft dit 10 jaar gedaan maar is nog niet klaar want hij heeft zich opgeworpen als opvolger van Wim. Ook Pieter werd bedankt met een oorkonde, etc. Tenslotte was er nog de verlenging van de bestuursperiode van dhr. Elso Pot als coördinator welzijnswerk. Elso gaat zijn tweede termijn in.  Als opvolgers van Pieter werden dhr. Nout den Boer en Rick van Motman voorgedragen. Al de wisselingen binnen het bestuur werden met applaus door de aanwezige leden bekrachtigd.

WimvanB2

Namens het HB waren de heren Albert Don, Pieter Poortstra en Gert Landeweerd aanwezig die elk hun eigen verhaal hadden. Albert praatte ons bij over de pensioenen, Pieter vertelde over de wekgroep die zich bezig houdt met de moderniseren van Voeks en de plannen om de 60+ meer bij Voeks te betrekken en Gert lichtte een tipje op van de sluier rond het feest van 75-jaar Voeks op 27 september 2020 dat op Papendal wordt gehouden. Het regiobestuur gaat regelen dat men met een bus naar Papendal kan reizen.

                                                                        Papendal

Na de lunch volgde de lezing door dr. Herman de Jongste met als onderwerp ‘Cyber Crime’. Deze lezing werd door 51 personen bezocht en allen waren het er over eens dat dit een boeiende lezing was.