Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Na overleg met prof. dr. Kloosterman heeft het bestuur besloten om deze lezing te annuleren. Gezien het toenemende aantal corona besmettingen acht het bestuur dit uit oogpunt van het gevaar van besmettingen niet verantwoord. Zodra er duidelijkheid is of en wanneer de lezing wel kan worden gehouden, zal daarover worden bericht.

 

Op dinsdag 6 oktober 2020 wordt door prof. dr. Ate Kloosterman een lezing gehouden over het onderwerp “30 jaar forensisch DNA-onderzoek: van bloedgroep naar de modernste technieken”.

                          VN09 2020 RN HaarlemAlkmaar dna lezing

 

DNA-onderzoek is tegenwoordig niet meer weg te denken bij de opsporing van verdachten van ernstige misdrijven. DNA-onderzoek kan leiden tot de oplossing van een misdrijf, maar kan ook de onschuldige verdachte uitsluiten. 

In deze lezing van professor Kloosterman krijgen de deelnemers aan de hand van een aantal strafzaken inzicht in het belang van het forensisch DNA-onderzoek voor ons strafrecht systeem.

Daarnaast speelt forensisch DNA een onmisbare rol bij de identificatie van onbekende doden. Bij elke grote ramp (bijvoorbeeld de MH17 vliegramp) wordt tegenwoordig DNA ingezet om de slachtoffers snel en zeker te identificeren.

Tot slot zal er aandacht zijn voor een toekomstige nieuwe ontwikkeling: het gebruik van particuliere DNA-databanken om een onbekende aan de hand van zijn/haar DNA te identificeren.  

De particuliere DNA-databanken bevatten de profielen van miljoenen mensen die hun DNA hebben afgestaan voor het maken van hun genealogisch DNA-profiel. big thumb

De potentiële slagkracht van deze publiek toegankelijke DNA-gegevens zal worden duidelijk gemaakt met enkele voorbeelden.

 

 

 

De inloop is vanaf 10.00 uur, de lezing begint om 10.30 uur, na de lezing, die tot 12.00 uur zal duren is er een lunch.

Adres:

Het adres van de Johanna’s Hof is Johannisweg 3, 1901 NX Bakkum; wanneer u gebruik maakt van een navigatiesysteem vult u als adres in: Zeeweg, Castricum.

Kosten:

  • voor de lezing en de lunch:€ 27,- p.p. voor leden (en hun partner) en
  • € 35,- voor introducés.
  • voor alleen de lezing: €11,- p.p. voor leden (en hun partner) en
  • € 14,- voor introducés.

Betaling op rekening van de penningmeester (NL63 ABNA 0561501386 t.n.v. Voeks Haarlem-Alkmaar te Heemskerk) o.v.v. lezing 6 oktober 2020, vóór 22 september 2020.

Aanmelden:

U kunt zich tot 22 september 2020 deze lezing opgeven. Bij voorkeur via het aanmeldformulier op de website.  Per e-mail of telefonisch bij de activiteitencommissaris is ook mogelijk.

Vanwege de coronamaatregelen is het maximale aantal dat de lezing kan bijwonen gelimiteerd tot 30 leden.