Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Vacature voorzitter regio Haarlem/Alkmaar

De huidige voorzitter, dhr. Peter Hougardy is door het hoofdbestuur van Voeks gevraagd om de functie van commissaris ‘communicatie’ binnen het DB op zich te nemen. Hij heeft hier positief op gereageerd.

Conform art. 7, lid 4 van de statuten van de vereniging betekent dit dat hij zijn functie in het regionale bestuur dient neer te leggen. In art. 12, lid 1 van de statuten staat dat de besturen van de regionale afdelingen worden gekozen en benoemd door de leden bij gewone meerderheid uit de bij de desbetreffende regionale afdeling ondergebrachte leden, aspirant-leden of buitengewone leden.

Het regio bestuur heeft naar een opvolger voor hem gezocht en een aantal gesprekken met mw. M.A.H.C. Hartman gevoerd. Mw. Marianne Hartman heeft van 2003 tot 2015 gewerkt als occupational health nurse bij Shell Health in Rijswijk ( SIEP) en Den Haag (SI).Sinds enkele jaren is zij contactpersoon voor Voeks in het rayon Bloemendaal/Overveen.

Het bestuur draagt haar voor voor de benoeming tot voorzitter van de regio Haarlem/Alkmaar. Wanneer er geen gegronde bezwaren om mw. Hartman te benoemen en/of geen tegenkandidaten worden ingebracht, is het bestuur van plan haar te benoemen waarna zij in de RLV2021 zal worden geïnstalleerd.

Wanneer u een tegenkandidaat heeft, dan wel bezwaar heeft tegen haar benoeming kunt u dit tot 7 november 2020 per e-mail aan de secretaris van de regio (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) kenbaar maken.