Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

REGIO ARNHEM

Voeks reg arnhem bbq aug18 rounded

 Regio Arnhem deelnemers BBQ 08-2018

Op dinsdag 9 maart 15.00 uur zal onze jaarlijkse regionale algemene ledenvergadering vanaf 15.00 uur online plaatsvinden via Zoom, waarvoor u zich tot uiterlijk 5 maart kunt opgeven door een email te sturen naar de secretaris (zie colofon). De inloggegevens en de bijbehorende stukken zullen u dan worden toegestuurd. De agenda is zoals gebruikelijk voor deze vergadering. De voorzitter Liesbet Petersen, de penningmeester Sytze Huizinga en de secretaris Ton van Seters zijn statutair aftredend als bestuurslid en stellen zich beschikbaar voor nog een periode van 3 jaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 5 maart melden bij het secretariaat.