Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Zoals mogelijk bekend treden in maart 2020 twee bestuursleden van Voeks, regio Het Sticht, af. De regio telt meer dan 500 leden en we gaan er als bestuur dan ook vanuit, dat   daaronder voldoende vrijwilligers te vinden zijn om zich hier ook een paar jaar voor in te zetten.

Jac Eekhof, de huidige voorzitter, moet na 9 jaar toegewijde inspanningen op grond van statutair vastgelegde regels aftreden.

Evert Pater, de huidige activiteiten coördinator, wil na zes jaar deze functie met enthousiasme te hebben vervuld, deze verantwoordelijkheid ook aan een opvolger overdragen.

Onze vraag aan u is of één van deze functies iets voor u zou kunnen zijn.

De functieprofielen zijn te vinden op de website van Het Sticht ( zie onder ).

Interesse voor 1 van deze functies kunt u kenbaar maken aan de secretaris (R.P. Warris, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06-23299712), die ook beschikbaar is voor nadere informatie.

Functieprofiel voorzitter

Onze nieuwe voorzitter is Voekslid en een enthousiaste persoon, die mensen kan inspireren, binden en stimuleren. Hij/zij zet zich in om de belangen van de leden van de Voeks regio Het Sticht in het hoofdbestuur (HB) van Voeks te behartigen. Het HB overlegt eenmaal per kwartaal in verschillende delen van het land.

De voorzitter draagt er tevens zorg voor dat zijn/haar 5 mede bestuursleden hun taken goed en enthousiast (kunnen) uitvoeren. Twee tot drie keer per jaar organiseert de voorzitter een bestuursvergadering van de regio Het Sticht.

De voorzitter is regelmatig aanwezig bij de maandelijkse bijeenkomsten of excursies.

De totale tijdsbesteding is ongeveer 20 dagdelen per jaar, te weten:

- 4 dagdelen HB overleg

- 3 dagdelen regiobestuur

- max. 10 dagdelen aanwezigheid lezingen/excursies

- 3 dagdelen onvoorzien

De aanstelling is in principe voor minimaal 3 en maximaal 9 jaar. Het is een vrijwilligersfunctie, gemaakte onkosten kunnen gedeclareerd worden.

Functieprofiel Activiteitencoördinator

Onze nieuwe activiteiten coördinator is Voekslid en een actief persoon, die in overleg met de andere bestuursleden, in principe iedere maand (met uitzondering van de 2 zomermaanden) een leuke, interessante, onderhoudende en boeiende activiteit organiseert voor de Voeks leden en hun partners. Te denken valt aan binnen activiteiten zoals lezingen, maar ook bridge-, eetclub- of wandelclub activiteiten behoren tot de mogelijkheden. In de maanden april tot en met oktober worden buitenactiviteiten ondernomen (vaartochten, stadswandelingen ,musea bezoek e.d.). De mogelijkheden voor de activiteiten zijn in beginsel onbeperkt, hoewel het budget wel enigszins gelimiteerd is en voor de lezingen meestal een beroep gedaan wordt op onbetaalde aanbieders, met name uit de (oud-)shell gelederen.

De activiteitencoördinator kan in overleg met de andere bestuursleden een eigen creatieve invulling geven aan de activiteiten. De coördinatie vergt in totaal ca. 1 a 2 dagen per maand.

De aanstelling is in principe voor minimaal drie en maximaal negen jaar. Het is een vrijwilligersfunctie, gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.