Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Zoals mogelijk bekend treedt in maart 2021 de secretaris van Voeks Regio Het Sticht, af. De Regio telt meer dan 500 leden en we gaan er als bestuur dan ook vanuit dat daaronder een vrijwilliger te vinden is om zich hiervoor een paar jaar in te zetten.
Rem Warris, de huidige secretaris, wil, na deze functie zes jaar met enthousiasme te hebben vervuld, deze verantwoordelijkheid aan een opvolger overdragen. Onze vraag aan u is of deze functie iets voor u zou kunnen zijn. Het functieprofiel is onder toegevoegd.
Eveneens aftredend is de ledenadministrateur George Reman, die zich vele jaren heeft ingezet in diverse functies voor de Voeks Regio Het Sticht. De functie van ledenadministrateur had een tijdelijk karakter en wordt samengevoegd met die van secretaris. Interesse voor deze
functie kunt u kenbaar maken aan de secretaris (R.P. Warris, tel. 06-23299712 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.die ook beschikbaar is voor nadere informatie.

Functieprofiel secretaris

Onze nieuwe secretaris is Voekslid en een enthousiaste persoon, die de secretariaatswerkzaamheden goed georganiseerd kan uitvoeren. Dit in samenwerking met de andere leden van het bestuur.
De werkzaamheden omvatten:
Het verzorgen van de communicatie naar de leden. Dit omvat het opstellen van de regio-kopij ten behoeve van Voeks Nieuws (jaarlijks 10x), het bijhouden van de regio website met actuele informatie en het opstellen en verzenden van nieuwsberichten/nieuwsbrieven per email naar alle leden. Deze informatie is veelal gebaseerd op input van de activiteiten coördinatoren, welke tijdig vooraf wordt aangeleverd.
Het bijwonen van de twee jaarlijkse landelijke bijeenkomsten voor regio redacteuren.
Het opstellen van de agenda (in overleg met de voorzitter / overige bestuursleden) voor de Bestuursvergaderingen van het regiobestuur (2 à 3 x per jaar).
Het regelen van een vergaderdatum (en plaats) en het distribueren van eventuele vergaderstukken alsmede het notuleren van de vergadering.
Het opstellen van de agenda (in overleg met de voorzitter / overige bestuursleden) voor de Jaarlijkse Regionale ledenvergadering.
Het jaarverslag gedeeltelijk zelf maken (overzicht van activiteiten) en de overige delen verzamelen van de andere bestuursleden. Het schrijven van de notulen na de vergadering.
Het bijhouden van de ledenadministratie (wordt aangeleverd vanuit Voeks HB secretariaat).
De totale tijdsbesteding is ongeveer 20 dagdelen per jaar die grotendeels flexibel zijn te kiezen door de secretaris zelf.
De secretaris is regelmatig aanwezig bij de maandelijkse bijeenkomsten of excursies.
De aanstelling is in principe voor minimaal 3 en maximaal 9 jaar. Het is een vrijwilligersfunctie, gemaakte onkosten kunnen gedeclareerd worden.