banner 5 2 1200px rounded v2


De hele wereld wordt geraakt door de Coronacrisis en natuurlijk ook Voeks. Alle fysieke vergaderingen  en activiteiten zijn  geannuleerd of verschoven. Zo wordt ook de Algemene Ledenvergadering naar het najaar verplaatst.


Het Welzijnswerk is het meest getroffen deel van Voeks. Bezoekjes kunnen niet worden afgelegd. Gedeeltelijk kunnen we dit ondervangen met telefoontjes, kaartjes, elektronische berichten en dergelijke. En dat niet alleen door de contactpersonen maar door en voor alle Voeksleden. Met z’n allen kunnen we zo een hechte groep vormen, die elkaar steunt en op elkaar let.

Het Hoofdbestuur heeft op 19 maart  wel vergaderd, via een teleconferentie (per telefoon). Er werden zelfs besluiten genomen. Zo werden twee nieuwe leden in het Dagelijks Bestuur gekozen: Henk Plasman, bekend als jarenlang voorzitter van de Regio Twente en Jacques Vincken, die net zijn dienstverband met Shell heeft beëindigd. Voorzitter Han Kooy blijft in verband met de continuïteit nog een jaar aan.

Binnen Voeks blijken er diverse initiatieven te zijn genomen om de problemen het hoofd te bieden. Laten we ons daarop richten en ideeën onderling delen.

Wij wensen alle leden sterkte toe in deze tijden van crisis.

Het Hoofdbestuur