banner 5 2 1200px rounded v2


De oorspronkelijk voor april dit jaar geplande Voeks Algemene Ledenvergadering zal nu virtueel gehouden worden op woensdag 25 november 2020 10:30 u.

Een ledenvergadering in 2020 is nodig om het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 goed te kunnen keuren. Ook staan er enkele benoemingen/bekrachtigingen van bestuursleden op de agenda. Andere beoogde onderwerpen zoals de wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement komen in de ledenvergadering van april 2021 aan de orde.

De ALV zal in de vorm van een 'Zoom meeting' plaatsvinden (hiervoor is een email adres vereist).De agenda en andere gegevens zullen bekend gemaakt worden via de website en VoeksOnline.

Zoals gebruikelijk zal Kenan Yildirim (SPN) een presentatie geven over pensioenzaken en Bert van den Berg (SAMCo) zal u informeren over de beleggingsresultaten.

Voeks Dagelijks Bestuur.