Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

REGIO LEIDEN

voorzitter

De (concept) notulen van de Regionale Ledenvergadering gehouden in februari 2020 vindt u via MijnVoeks onder Voeks documenten, Regio Leiden, secretariaat in de map RLV 2021.

De stukken voor de vergadering die gepland is voor februari 2021 zijn eveneens in deze map beschikbaar, uiterlijk op 25 januari 2021.

 

De vergadering zal dit jaar 'virtueel' gehouden worden. We maken daarbij gebruik van "Zoom". De gegevens die u nodig heeft om in te loggen, vindt u eveneens onder MijnVoeks (Regio Leiden, RLV 2021), maar ook als bijlage bij de nieuwsbrief van januar 2021.