Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


Commissie Vitale Zaken

In 2010 heeft Voeks een studie onder huidige en toekomstige gepensioneerden van Shell in Nederland uitgevoerd. Deze studie "Voeks Vitaal" deed in 2011 een aantal aanbevelingen om de vitaliteit van de vereniging te versterken. Het Voeksbestuur heeft die aanbevelingen een prioriteit gegeven. De Commissie Vitale Zaken werd ingesteld om een deel van de aanbevelingen uit te voeren. De Commissie rapporteert aan het bestuur van Voeks. In Voeksnieuws doet de commissie verslag van zijn activiteiten. De doelstellingen van de Commissie Vitale Zaken zijn het bevorderen van de belangen van Voeksleden op de volgende gebieden:

Materieel 
Aanbieden van goederen en diensten tegen aantrekkelijke voorwaarden, waar mogelijk in samenwerking met Shell en andere belangenorganisaties van gepensioneerden zoals KNVG, ANBO, Unie KBO.

Mentaal 
Aanbieden en publiceren van mogelijkheden en diensten die verband houden met vitaliteit en kwaliteit van leven, zoals lezingen, cursussen, programma's van HOVO, Musea, Theater, studies over ouderengeneeskunde en projecten van Universitaire medische centra.

Fysiek 
Stimuleren, organiseren en publiceren van mogelijkheden om vitaal ouder te worden door een actieve instelling en meer te bewegen, bijvoorbeeld wandelen, fietsen, fitness en wellness, golf (Voeks golfbokaal), etc.