banner 5 2 1200px rounded v2


Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur
De regionale voorzitters vormen het hoofdbestuur. Uit praktische overwegingen en voor de landelijke coördinatie is er een klein dagelijks bestuur samengesteld dat ook deel uitmaakt van het hoofdbestuur. Het dagelijks bestuur doet collectieve belangenbehartiging en onderhoudt externe contacten met onder andere het Pensioenfonds en Shell.

Commissies
Het dagelijks bestuur delegeert taken aan commissies. Zo is er een redactiecommissie voor de maandelijkse periodiek Voeksnieuws, een Pensioencommissie/Verantwoordingsorgaan, Budget Advies Commissie, begeleidingscommissie zorg en een Commissie Vitale Zaken.

Bureau Voeks
Het Bureau Voeks voert de ledenadministratie en ondersteunt bestuur en commissies waar nodig. Met uitzondering van een medewerker van het Bureau Voeks worden alle functies in Voeks door vrijwilligers bekleed.

Regio's
De vereniging is onderverdeeld in 12 regio's. Iedere regio heeft zijn eigen bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester, etc. Regio's zijn autonoom in de keuze van hun activiteiten, die regionaal nogal verschillen, zoals wandelen, dineren, biljarten, bowlen, bridgen, klaverjassen of busreizen. Dit wordt gecoördineerd door regionale coördinatoren. Leden worden toegewezen aan een regio op basis van hun woonplaats. De meeste regionale activiteiten staan echter ook open voor leden uit andere regio's.