Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


OndriveArchiefHet hoofdbestuur van Voeks draagt acht leden voor, voor het verantwoordingsorgaan (VO) van het Shell Pensioenfonds. De leden van het VO, dat naast de acht gepensioneerden uit vier 'actieven' en twee werkgeversvertegenwoordigers bestaat, worden benoemd door het bestuur van Shell Pensioenfonds. Het bestuur van het Pensioenfonds legt jaarlijks verantwoording af aan het VO over het beleid in het voorgaande kalenderjaar en over de wijze waarop dat beleid is uitgevoerd en over beleidskeuzes voor de toekomst. Daarnaast heeft het VO adviesrechten.

Het VO komt minimaal zes keer per jaar bijeen. Dit betreft vier keer een vergadering die gevolgd wordt door een overleg van het VO met de Directie van de Stichting Shell Pensioenfonds en twee keer een vergadering die gevolgd wordt door een overleg van het VO met het Bestuur van de Stichting Shell Pensioenfonds.

Daarnaast kan de Voeks Pensioencommissie bij elkaar komen zo vaak als zij dat gegeven de urgentie van bepaalde ontwikkelingen nodig acht.

Verantwoordingsorgaan samenstelling

Verslagen van het Verantwoordingsorgaan staat hier