Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

REGIO DEN HAAG

banner regio denhaag 1 rounded

REGIONALE LEDENVERGADERING

De ledenvergadering staat gepland op woensdag 10 maart 2021. Aanvang 10.00 uur via een ZOOM sessie. Via het aanmeldingsformulier op de website kunt u zich tot 8 maart aanmelden.

Wim Huizer (penningmeester)  en Martien Meiland (Welzijnswerk) zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.

Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden met minimaal 10 ondersteunende handtekeningen van Voeksleden. Veertien dagen vóór de vergadering moet de aanmelding bij het secretariaat aanwezig zijn.

Ook kunt u zich aanmelden als lid van de kascommissie.

Aanmelden voor bestuurslid, of lid van de kascommissie via email  aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Aanmelden voor de Regionale ledenvergadering : Klik op de knop hieronder.

aanmelden

Agenda: RLV regio Den Haag op 10 maart 2021.

Aanvang 10.00 uur  via  ZOOM.

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststelling agenda
 4. Goedkeuring notulen van RLV 11 maart 2020
 5. Financien
  1. Verantwoording 2020
  2. Begroting 2021
 6. Verklaring  kascommissie
 7. Verkiezing nieuwe kascommissie
 8. Jaarverslagen regioclubs
 9. Jaarverslag Activiteiten
 10. Jaarverslag WZ-werk
 11. Wijziging bestuur 
  (Aftredend en herkiesbaar Wim Huizer, penningmeester en Martien Meiland, regiocoordinator welzijnswerk)
 12. Uitreiking prijzen aan jubilarissen
 13. Mededelingen DB
 14. Rondvraag
 15. Sluiting