Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Rijnmond

 

Terugblik Nieuwjaarsreceptie 2020.

Ook dit jaar organiseerde het bestuur weer deze receptie,aangeboden aan de leden van de regio.

De eerste gasten meldden zich al ruim voor aanvang(14.00 uur)bij de zaal van de Polderpoortin Vlaardingen. Tot genoegen van het bestuur kwamen in totaalruim 102 leden en partners om elkaar een gelukkig en gezond 2020 toete wensen. In een gezellige ambiance en onder het genot van een drankje en een hapje kon wordenkennisgemaakt met veel nieuwe “jong gepensioneerden” en konden onderling herinneringen wordenopgehaald.In een korte speech keek de voorzitter terug op hetafgelopen jaar, blikte vooruit naar 2020 en bracht een toost uit met de wens dat het een mooiVoeksjaar mag worden.

Om 16.30 uur waren demeeste gasten weer op wegnaar huisen kon worden teruggekeken op een zeergeslaagde receptie, mede succesvol door de medewerking van hetpersoneelvan de Polderpoort.

Hans Burger

 fotoknop